Hoạt động sự kiện

Thi tuyển đơn hàng Nhựa ngày 06-06-2019

Thi tuyển đơn hàng Nhựa ngày 06-06-2019

Ngày 04-06-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Nhựa. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù...

Thi tuyển đơn hàng Hàn Bán tự động ngày 04-06-2019

Thi tuyển đơn hàng Hàn Bán tự động ngày 04-06-2019

Ngày 04-06-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Hàn Bán Tự Động. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm thủy sản ngày 01-06-2019

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm thủy sản ngày 01-06-2019

Ngày 01-06-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm thủy sản. Đã tuyển c...

Thi tuyển đơn hàng Điện tử ngày 19-05-2019

Thi tuyển đơn hàng Điện tử ngày 19-05-2019

Ngày 19-05-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Điện tử. Đã tuyển chọn ra các ứng viên ...

Thi tuyển đơn hàng Hàn Sơn ngày 24-04-2019

Thi tuyển đơn hàng Hàn Sơn ngày 24-04-2019

Ngày 24-04-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Hàn Sơn. Đã tuyển chọn ra các ứng viên ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 21-04-2019

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 21-04-2019

Ngày 21-04-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng Đóng gói linh kiện Ô tô ngày 19-04-2019

Thi tuyển đơn hàng Đóng gói linh kiện Ô tô ngày 19-04-2019

Ngày 19-04-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đóng gói linh kiện Ô tô. Đã tuyển chọn ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 18-04-2019

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 18-04-2019

Ngày 18-04-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng Gia công đồ nội thất ngày 17-04-2019

Thi tuyển đơn hàng Gia công đồ nội thất ngày 17-04-2019

Ngày 17-04-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công đồ nội thất. Đã tuyển chọn ra ...

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì Điện ngày 29-03-2019

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì Điện ngày 29-03-2019

Ngày 29-03-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Bảo trì điện. Đã tuyển chọn ra các ứng ...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1:
Hổ trợ 2:
Hotline (028) 2222 9595
097 876 2760 (Mr.Giang) - 097 838 7610 (Mr.Đồng)
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5