Hoạt động sự kiện

PHỎNG VẤN ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM NGÀY 22/03/2021

PHỎNG VẤN ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM NGÀY 22/03/2021

PHỎNG VẤN ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM NGÀY 22/03/2021

PHỎNG VẤN QUA MẠNG

PHỎNG VẤN QUA MẠNG

PHỎNG VẤN QUA MẠNG

KHAI XUÂN - 2021

KHAI XUÂN - 2021

KHAI XUÂN - 2021

NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT ĂN TẾT TẠI NHẬT

NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT ĂN TẾT TẠI NHẬT

NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT ĂN TẾT TẠI NHẬT:

Thi tuyển đơn hàng Vận hành máy Dệt ngày 25-12-2020

Thi tuyển đơn hàng Vận hành máy Dệt ngày 25-12-2020

Ngày 25-12-2020, Công ty TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Vận hành máy Dệt . Đã tuyển chọn ra các...

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 22-12-2020

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 22-12-2020

Ngày 22-12-2020, Công ty TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử . Đã tuyển chọn ra các ...

Thi tuyển đơn hàng Đóng cốt pha ngày 15-12-2020

Thi tuyển đơn hàng Đóng cốt pha ngày 15-12-2020

Ngày 15-12-2020, Công ty TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đóng cốt pha . Đã tuyển chọn ra các ứng...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 04-12-2020

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 04-12-2020

Ngày 04-12-2020, Công ty TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm . Đã tuyển chọn ra c...

Thi tuyển đơn hàng Dịch vụ kho vận (1 năm) ngày 02-12-2020

Thi tuyển đơn hàng Dịch vụ kho vận (1 năm) ngày 02-12-2020

Ngày 02-12-2020, Công ty TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Dịch vụ kho vận (1 năm) . Đã tuyển chọn...

Thi tuyển đơn hàng Dịch vụ kho vận (1 năm) ngày 02-12-2020

Thi tuyển đơn hàng Dịch vụ kho vận (1 năm) ngày 02-12-2020

Ngày 02-12-2020, Công ty TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Dịch vụ kho vận (1 năm) . Đã tuyển chọn...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1:
Hổ trợ 2:
Hotline (028) 2222 9595
097 876 2760 (Mr.Giang) - 097 838 7610 (Mr.Đồng)
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5