Hoạt động sự kiện

Thi tuyển đơn hàng Gia công Cốt thép ngày 08-02-2018

Thi tuyển đơn hàng Gia công Cốt thép ngày 08-02-2018

Ngày 08-02-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cốt thép. Đã tuyển chọn ra các...

Thi tuyển đơn hàng Cơ khí Hàn ngày 22-01-2018

Thi tuyển đơn hàng Cơ khí Hàn ngày 22-01-2018

Ngày 22-01-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Cơ khí Hàn. Đã tuyển chọn ra các ứng vi...

Thi tuyển đơn hàng Dệt ngày 19-01-2018

Thi tuyển đơn hàng Dệt ngày 19-01-2018

Ngày 19-01-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Dệt. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 19-01-2018

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 19-01-2018

Ngày 19-01-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng May ngày 11-01-2018

Thi tuyển đơn hàng May ngày 11-01-2018

Ngày 11-01-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng May. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù ...

Thi tuyển đơn hàng Cơ khí ngày 15-12-2017

Thi tuyển đơn hàng Cơ khí ngày 15-12-2017

Ngày 15-12-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Cơ khí. Đã tuyển chọn ra các ứng viên p...

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 05-12-2017

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 05-12-2017

Ngày 05-12-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 28-11-2017

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 28-11-2017

Ngày 28-11-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng Cơ khí ngày 10-11-2017

Thi tuyển đơn hàng Cơ khí ngày 10-11-2017

Ngày 10-11-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Cơ khí. Đã tuyển chọn ra các ứng viên p...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 28-11-2017

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 28-11-2017

Ngày 28-11-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1:
Hổ trợ 2:
Hotline (028) 2222 9595
097 876 2760 (Mr.Giang) - 097 838 7610 (Mr.Đồng)
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5