Hoạt động sự kiện

Thi tuyển đơn hàng Kiểm tra SP Nhựa ngày 06-09-2019

Thi tuyển đơn hàng Kiểm tra SP Nhựa ngày 06-09-2019

Ngày 06-09-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Kiểm tra SP Nhựa. Đã tuyển chọn ra các ...

Thi tuyển đơn hàng Chăn nuôi ngày 08-08-2019

Thi tuyển đơn hàng Chăn nuôi ngày 08-08-2019

Ngày 0808-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chăn nuôi. Đã tuyển chọn ra các ứng viên...

Tổng hợp Hình ảnh TTS Xuất Cảnh Trung tâm XKLĐ TEXGAMEX

Tổng hợp Hình ảnh TTS Xuất Cảnh Trung tâm XKLĐ TEXGAMEX

Tổng hợp Hình ảnh TTS Xuất Cảnh Trung tâm XKLĐ TEXGAMEX

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thịt gà ngày 06-08-2019

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thịt gà ngày 06-08-2019

Ngày 06-08-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế bến thịt gà. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng Hàn ngày 23-07-2019

Thi tuyển đơn hàng Hàn ngày 23-07-2019

Ngày 23-07-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Hàn. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù ...

Thi tuyển đơn hàng Hàn Dập Kim Loại ngày 16-07-2019

Thi tuyển đơn hàng Hàn Dập Kim Loại ngày 16-07-2019

Ngày 16-07-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Hàn Dập Kim Loại. Đã tuyển chọn ra các ...

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 11-07-2019

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 11-07-2019

Ngày 11-07-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng In offset  ngày 27-06-2019

Thi tuyển đơn hàng In offset ngày 27-06-2019

Ngày 27-06-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng In offset. Đã tuyển chọn ra các ứng viê...

Thi tuyển đơn hàng Đóng ván khuôn ngày 07-06-2019

Thi tuyển đơn hàng Đóng ván khuôn ngày 07-06-2019

Ngày 07-06-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đóng ván khuôn. Đã tuyển chọn ra các ứn...

Thi tuyển đơn hàng Nhựa ngày 06-06-2019

Thi tuyển đơn hàng Nhựa ngày 06-06-2019

Ngày 04-06-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Nhựa. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1:
Hổ trợ 2:
Hotline (028) 2222 9595
097 876 2760 (Mr.Giang) - 097 838 7610 (Mr.Đồng)
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5