Hoạt động sự kiện

Thi tuyển đơn hàng Phay ngày 22/3/2017

Thi tuyển đơn hàng Phay ngày 22/3/2017

Ngày 22-03-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Phay. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù...

Thi tuyển đơn hàng In ngày 21/03/2017

Thi tuyển đơn hàng In ngày 21/03/2017

Ngày 21-03-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng In. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù h...

Thi tuyển đơn hàng Dệt

Thi tuyển đơn hàng Dệt

Ngày 17-02-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Dệt. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù ...

Thi tuyển đơn hàng May

Thi tuyển đơn hàng May

Ngày 16-02-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng May. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù ...

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì điện ngày 09/03/2017

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì điện ngày 09/03/2017

Ngày 09-03-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Bảo trì điện. Đã tuyển chọn ra các ứng ...

Thi tuyển 2 đơn hàng Gia công cơ khí và Xây dựng ngày 05/03/2017

Thi tuyển 2 đơn hàng Gia công cơ khí và Xây dựng ngày 05/03/2017

Ngày 05-03-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển 2 đơn hàng Gia công cơ khí và Xây dựng. Đã tuyển...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 02/03/2017

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 02/03/2017

Ngày 02-03-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến Thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp Điện tử ngày 13/02/2017

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp Điện tử ngày 13/02/2017

Ngày 13-02-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Điện tử. Đã tuyển chọn ra các ứng viên ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 11/01/2017

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 11/01/2017

Ngày 11-01-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Tư vấn Khoa Môi trường - Thực phẩm - Hóa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ngày 14/12/2016

Tư vấn Khoa Môi trường - Thực phẩm - Hóa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ngày 14/12/2016

Ngày 14/12/2016, Trung tâm XKLĐ tổ chức tư vấn cho các sinh viên Khoa Môi trường - Thực phẩm - Hóa t...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1:
Hổ trợ 2:
Hotline (028) 2222 9595
097 876 2760 (Mr.Giang) - 097 838 7610 (Mr.Đồng)
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5