Hoạt động sự kiện

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 09-10-2016

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 09-10-2016

Ngày 09-10-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Lắp ráp Điện tử. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến Thực phẩm ngày 28-9-2016

Thi tuyển đơn hàng Chế biến Thực phẩm ngày 28-9-2016

Ngày 28-09-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp bình chữa cháy ngày 11-8-2016

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp bình chữa cháy ngày 11-8-2016

Ngày 11-08-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Lắp ráp bình chữa cháy. Đã tuyển chọn r...

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng ngày 13-7-2016

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng ngày 13-7-2016

Ngày 13-07-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Xây dựng. Đã tuyển chọn ra các ứng viên...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 22-6-2016

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 22-6-2016

Ngày 22-06-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng ngày 17-06-2016

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng ngày 17-06-2016

Ngày 17-06-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Xây dựng. Đã tuyển chọn ra các ứng viên...

Thi tuyển 2 đơn hàng Gia công cơ khí ngày 17-6-2016

Thi tuyển 2 đơn hàng Gia công cơ khí ngày 17-6-2016

Ngày 17-06-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển 2 đơn hàng Gia công cơ khí. Đã tuyển chọn ra các...

Thi tuyển đơn hàng Điện tử ngày 06-06-16

Thi tuyển đơn hàng Điện tử ngày 06-06-16

Ngày 06-06-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Điện tử. Đã tuyển chọn ra các ứng viên ...

Thi tuyển đơn hàng Điện tử ngày 03-06-16

Thi tuyển đơn hàng Điện tử ngày 03-06-16

Ngày 03-06-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Điện tử. Đã tuyển chọn ra các ứng viên ...

Thi tuyển đơn hàng Đúc ngày 19-05-2016

Thi tuyển đơn hàng Đúc ngày 19-05-2016

Ngày 19-5-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đúc. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù h...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1:
Hổ trợ 2:
Hotline (028) 2222 9595
097 876 2760 (Mr.Giang) - 097 838 7610 (Mr.Đồng)
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5