Hoạt động sự kiện

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 27-11-2018

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 27-11-2018

Ngày 27-11-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí . Đã tuyển chọn ra các ...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí Dập ngày 12-11-2018

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí Dập ngày 12-11-2018

Ngày 12-11-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí Dập. Đã tuyển chọn ra c...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm nam ngày 12-11-2018

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm nam ngày 12-11-2018

Ngày 12-11-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm (Nam) . Đã tuyển chọ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm nam ngày 12-11-2018

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm nam ngày 12-11-2018

Ngày 12-11-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm (Nam) . Đã tuyển chọ...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 12-11-2018

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 12-11-2018

Ngày 12-11-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí . Đã tuyển chọn ra các ...

Thi tuyển đơn hàng Vận hành máy may Công nghiệp ngày 08-11-2018

Thi tuyển đơn hàng Vận hành máy may Công nghiệp ngày 08-11-2018

Ngày 08-11-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Vận hành Máy may Công nghiệp . Đã tuyển...

Thi tuyển đơn hàng Đóng gói Công nghiệp ngày 05-11-2018

Thi tuyển đơn hàng Đóng gói Công nghiệp ngày 05-11-2018

Ngày 05-11-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đóng gói Công nghiệp . Đã tuyển chọn ra...

Thi tuyển đơn hàng KTV Xây dựng ngày 28-10-2018

Thi tuyển đơn hàng KTV Xây dựng ngày 28-10-2018

Ngày 28-10-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng KTV Xây dựng . Đã tuyển chọn ra các ứng...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 28-10-2018

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 28-10-2018

Ngày 28-10-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm . Đã tuyển chọn ra c...

Gặp mặt gia đình TTS trúng tuyển sau phỏng vấn đơn hàng Đóng gói linh kiện Ô tô ngày 27-10-2018

Gặp mặt gia đình TTS trúng tuyển sau phỏng vấn đơn hàng Đóng gói linh kiện Ô tô ngày 27-10-2018

Ngày 27-10-2018, Trung tâm XKLĐ tổ chức buổi Gặp mặt gia đình TTS trúng tuyển sau phỏng vấn đơn hàng...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1:
Hổ trợ 2:
Hotline (028) 2222 9595
097 876 2760 (Mr.Giang) - 097 838 7610 (Mr.Đồng)
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5