Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dệt May Sài Gòn bao gồm các thành viên:

- ThS. Nguyễn Mai Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- TS. Trần Văn Ái - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- TS. Nguyễn Văn Lượng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Kim Quỳ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị

- TS. Nguyễn Lan Phương - Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị

 

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1:
Hổ trợ 2:
Hotline (028) 2222 9595
097 876 2760 (Mr.Giang) - 097 838 7610 (Mr.Đồng)
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5